Օտարերկրյա օպերատորների հաշվետվության ձև

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ / GENERAL DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION AT THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF ARMENIA


Օտարերկրյա օդանավի շահագործման հետ կապված իրադարձության կամավոր զեկուցում / / Voluntary Reporting on occurrence related to operation of foreign aircraft

Նշում` Դուք կարող եք չնշել Ձեր անձնական տվյալները: Այդ դեպքում մենք կզրկվենք ներկայացված տեղեկատվությունը Ձեզ հետ քննարկելու հնարավորությունից: / Note: if the information you have is not complete then partial filling of fields is allowed.

Անուն / First Name

Ազգանուն / Last Name

Հեռախոսահամար / Phone Number*

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն / Email Address*

Ընկերության անվանումը(եթե կիրառելի է) / Company Name (if applicable)

Պետությունը / Country*

Իրադարձության վայրը / Location of occurrence*

Իրադարձության ամսաթիվը / Date of occurrence*

Չվերթի համարը / Flight Number*

Օդանավերի տեսակը / Type of Aircraft*

Ազգային և գրանցման նիշերը / Nationality and registration marks*

Իրադարձության մանրամասները / Occurrence Details *

Տեղեկացմանը կից ներկայացվող նյութեր / Appendices


© 2024 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե
Վերջին թարմացումը՝ 19/07/2024