ՀՀ ԿԱ ՔԱԳՎ պետի հրամաններ

ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 28․12․2013թ․ «ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության աշխատակազմի ներքին գործավարության կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության 2011 թվականի մարտի 14-ի թիվ 32-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 257-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 15․12․2010թ․ «ՀՀ օդանավակայաններում ուղեվորների, ուղեբեռի և բեռի հաշվառման և սպասարկման կանոնակարգը սահմանելու մասին» N 224-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 20․10․2010թ․ «Միացյալ ավիացիոն իշխանությունների «Ուղղաթիռի թռիչքների նմանակման վարժասարք» ՋԱՌ ՖՍՏԴ Հ-ի մասին» N 185-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 20․10․2010թ․ «Միացյալ ավիացիոն իշխանությունների «ինքնաթիռների թռիչքների նմանակման վարժասարք» ՋԱՌ ՖՍՏԴ Ա-ի մասին» N 186-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 20․10․2010թ․ «Եվրոպական ավիացիայի անվտանգության գործակալության «Եվրոպական տեխնիկական ստանդարտներ» ՍԻԷՍ-ԷՏՍՕ-ի մասին» N 184-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 20․10․2010թ․ «Եվրոպական ավիացիայի անվտանգության գործակալության «Եղանակային բոլոր պայմաններում շահագործում» ՍԻԷՍ-ԱՎՕ-ի մասին» N 183-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 20․10․2010թ․ «Եվրոպական ավիացիայի անվտանգության գործակալության «Գլխավոր նվազագույն սարքավորումների ցանկի սերտիֆիկացման պահանջներ և ուղեցույց նյութեր» ՍԻՍ-ՄՄԵԼ-ի մասին» N 179-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 20․10․2010թ․ «Եվրոպական ավիացիայի անվտանգության գործակալության «Հապավումներ և հասկացություններ» ՍԻԷՍ ԴԵՖԻՆԻՏԻՈՆ-ի մասին» N 178-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 10․04․2008թ․ «Աերոնավտիկական արտադրատեսակների ռեսուրսների երկարաձգման կարգը սահմանելու մասին» N 37-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 30․01․2008թ․ «Ուղեկցման ենթակա անձանց փոխադրման կարգը հաստատելու մասին» N 14-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 14․11․2007թ․ «Օդանավակայանների կողմից թռիչք-վայրէջքների համար ժամանակահատված (ՍԼՕՏ) տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին» N 189-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 10․07․2007թ․ «ՀՀ օդանավակայանների աերոդրոմների շրջակայքում թռչունների բախումն օդանավերի հետ հաշվառելու և քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպություն ներկայացնելու կարգը սահմանելոի մասին» N 117-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 18․05․2007թ․ «Ուղղաթիռադաշտի շահագործման պայմանները և սահմանափակումները սահմանելու մասին» N 82-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 20․04․2007թ․ «ՀՀ-ում քաղաքացիական օդանավերի թռիչքային պիտանիության ապահովման կանոնները հաստատելու մասին» N 62-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 20․04․2007թ․ «Օդանավում, ինչպես նաև քաղաքացիական ավիացիայի բնագավառում օգտագործվող վերգետնյա ռադիոսարքավորումների տեղադրման և շահագործման կարգն ու պայմանները հաստատելու մասին» N 63-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 11․04․2007թ․ «ՀՀ-ում ուսումնական և հատուկ բնույթի թռիչքների իրականացման կարգը հաստատելու մասին» N 56-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 27․04․2007թ․ «ՀՀ միջազգային և ներքին օդանավակայանների աերոդրոմների սերտիֆիկացման կարգը սահմանելու մասին» N 68-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 23․04․2007թ․ «ՀՀ սերտիֆիկացված աերոդրոմների շահագործման պայմանները հաստատելու մասին» N 64-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 10․04․2007թ․ «Աերոնավիգացիոն կապի և դիտարկման ապահովման կարգը հաստատելու մասին» N 52-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 10․04․2007թ․ «ՀՀ քաղաքացիական օդանավերի շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 54-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 27․12․2006թ․ «ՀՀ-ում քաղաքացիական ավիացիային մատուցվող օդերևութաբանական ծառայությունների տեսակները և չափանիշները հաստատելու մասին» N 202-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 13․03․2006թ․ «Օդային երթեվեկության կառավարման կարգավարների ատեստավորման կարգը հաստատելու մասին» N 41-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 09․01․2006թ․ «ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության ենթակայության հարյուր տոկոս` պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմաս ունեցող փակ բաժնետիրական ընկերությունների գործադիր մարմինների ընտրության /նշանակման/ համար մրցույթ և ատեստավորում անցկացնելու, մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների ձևավորման ընթացակարգերը սահմանելու մասին» N 7-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 01․08․2005թ․ «Արտակարգ իրավիճակներում օդանավի անձնակազմի գործողությունների կարգը հաստատելու մասին» N 101-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 01․08․2005թ․ «Օդանավերի ավիացիոն անվտանգության նախաթռիչքային հսկողության իրականացման կանոնները հաստատելու մասին» N 102-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 20․10․2004թ․ «Օդային երթևեկության սպասարկման կարգը հաստատելու մասին» N 165-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 29․12․2004թ․ «ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության վարչական վարույթի վերաբերյալ գործերի, դրանց հաշվառման գրանցամատյանների և վարչական ակտերի հաշվառման գրանցամատյանների վարման կարգն ու պայմանները սահմանող կարգը հաստատելու մասին» N 202-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 18․12․2003թ․ «ՀՀ-ում գրանցված օդանավերի վրա տեխնիկական ձևափոխման և վերանորոգման աշխատանքների իրականացման կարգը հաստատելու մասին» N 247-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 18․12․2003թ․ «Քաղաքացիական ավիացիայի բնագավառում շահագործվող վերգետնյա միջոցների և մատուցվող ծառայությունների թռիչքային անվտանգության պահանջները սահմանելու մասին» N 246-Ն հրաման

ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 28․04․2003թ․ «Աերոնավիգացիոն տեղեկատվության ապահովման կարգը հաստատելու մասին» N 87-Ն հրաման


© 2024 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե
Վերջին թարմացումը՝ 13/06/2024